Piedāvājumi

5+ PIEDĀVĀJUMS

5+ PIEDĀVĀJUMS PEUGEOT AUTOMAŠĪNĀM KAS IR VECĀKAS PAR 5 GADIEM


Atlaide 20% Peugeot oriģinālās rezerves daļas un to uzstādīšana*
Kopā padarīsim tavu peugeot labāku

*Piedāvājums ir spēkā no 31.12.2020 visās Latvijas pilnvarotajās darbnīcās, uz to neattiecas papildu līgumiskās atlaides.